វីដេអូការប្រកួតចម្រៀងផ្នែកយីកេក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ មរតកវប្បធម៌ខ្មែរពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ជំនាន់ទី ៧ ឆ្នាំ ២០១៥៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Tuesday, 12 January 2016
 

វីដេអូការប្រកួតចម្រៀងផ្នែកប្រពៃណីក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ មរតកវប្បធម៌ខ្មែរពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ជំនាន់ទី ៧ ឆ្នាំ ២០១៥៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Tuesday, 12 January 2016